Hypotheken

Introductie
Het kopen van een woning, met alles wat daarbij hoort, is niet zo simpel als het soms lijkt. Naast de zoektocht naar een woning, dient u ook te weten hoeveel u maximaal kan lenen en welke hypotheekvorm het beste bij u past. Hoe kunt u, gezien uw inkomen, het beste gebruik maken van het belastingvoordeel? Hoe moet het verder met uw hypotheek bij arbeidsongeschiktheid of overlijden? Wij nemen de verschillende mogelijkheden met u door, berekenen de netto maandlasten per alternatief en bepalen samen met u welke hypotheekvorm het beste aansluit bij uw situatie en levensstijl.

Tevens hebben hypotheken, maar ook verzekeringen in algemene zin, veel te maken met juridische en fiscale spelregels. Een keuze nú kan goed maar ook zeker verkeerd uitpakken in de toekomst. Prettig voor u dat u met Bestevaer Assurantiën een gesprekspartner van formaat in huis haalt. Wij verzorgen het gehele traject van inventarisatie tot en met het passeren van de hypotheekakte voor u.

Dat u daarbij het beste voorstel hebt spreekt voor zich. Immers wij werken samen met zogenaamde inkooporganisaties waardoor wij niet gebonden zijn aan een of enkele aanbieders, maar ruim 25 zakenpartners tot onze beschikking hebben om uw beste hypotheek te kunnen verzorgen.

De laagste rente
Een veel gehoorde misvatting is dat de hypotheek met de laagste rente ook wel de beste zal zijn. Wij behoeden u hier graag voor. Wat de beste rente nu zal lijken, kan dadelijk verkeerd uitpakken. Nee, een goede hypotheek is zo veel meer dan de laagste rente.

Hypotheekvormen
Een hypotheek is een lening met uw huis als onderpand. Het kiezen van de juiste hypotheek is niet zomaar iets. Er zijn immers zo veel hypotheekvormen, met allemaal hun eigen specifieke kenmerken en fiscale voordelen. Hieronder staan de meest gebruikelijke vormen uitgelegd.

Lineaire hypotheek
U lost in gelijke delen af. De rente betaalt u alleen over het niet afgeloste deel. De maandlasten zijn in het begin hoog, maar worden gedurende de looptijd telkens lager. De schuld wordt namelijk door de aflossing steeds lager. Echter dient u goed te realiseren dat wegens de aanpassing in de wet met betrekking tot hypotheken het niet zomaar meer mogelijk is reeds afgeloste hypotheekbedragen opnieuw op te nemen en af te trekken voor de belasting. Vandaar dat deze hypotheekvorm aan populariteit heeft verloren.

Annuïteitenhypotheek
U betaalt een vast bedrag per maand. Dit bedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. In het begin hebt u lage netto maandlasten, deze zullen gedurende de looptijd van de hypotheek toenemen. Het rentedeel wordt steeds lager (minder belastingvoordeel, want deze is aftrekbaar), en het aflossingsdeel steeds hoger. Ook hier geldt dat u niet zomaar meer reeds afgeloste hypotheekbedragen opnieuw kunt opnemen en af trekken voor de belasting. Vandaar dat ook deze hypotheekvorm aan populariteit heeft verloren.

Aflossingsvrije hypotheek
Met de aflossingsvrije hypotheek betaalt u geen aflossing, maar uitsluitend rente. Zodoende heeft u lage maandlasten en maximaal fiscaal voordeel indien het geld wordt gebruikt voor de aanschaf, verbetering of onderhoud van uw eigen woning. Aan het einde van de looptijd lost u het hele bedrag af, bijvoorbeeld uit de opbrengst van de verkoop van uw woning.

Beleggingshypotheek
Hierbij betaalt u premies voor een levensverzekering. Deze premies worden geïnvesteerd in beleggingsfondsen en zo bouwt u vermogen op waarmee u uiteindelijk de hypotheek aflost. Het rendement en eindkapitaal staan niet vast. Dit kan dus in uw voordeel, maar ook in uw nadeel zijn.

Spaarhypotheek
Elke maand betaalt u een vast bedrag aan rente voor uw hypotheek en apart een premie (bestaande uit spaar- en risicopremie) voor uw spaarpolis. Aan het eind van de looptijd lost u de hypotheek in één keer af met de uitkering van de kapitaalverzekering. Omdat u een vastgestelde rente krijgt over uw gespaarde kapitaal, is het uit te keren bedrag gegarandeerd. De verzekering zorgt er ook voor dat bij tussentijds overlijden de schuld (gedeeltelijk) wordt voldaan.

Levenhypotheek
In principe lijkt de levenhypotheek op de spaarhypotheek met dit verschil dat het uit te keren bedrag aan het einde niet gegarandeerd is. Dit komt doordat de premies belegd worden waardoor het rendement niet exact is vast te stellen. Daar staat tegenover dat u meedeelt in de winst van de verzekeraar.

Rente aftrekbaar
Veelal is de rente die hoort bij een hypotheek aftrekbaar van de belasting. Wij kunnen u hierover meer vertellen, maar tevens contact leggen met een fiscaal jurist zodat u dit kunt bespreken. U weet dan direct waar u aan toe bent.

Rentevaste periode
U heeft de keuze uit een groot aantal verschillende rentetypen, afhankelijk van de hypotheekverstrekker. U kunt kiezen uit twee type rentes:

Variabele rente
De hypotheekrente kan van dag op dag wijzigen. Uw maandlasten veranderen dan ook van dag op dag.

Vaste rente
Er bestaat ook een mogelijkheid om de rente vast te zetten. Belangrijk is de keuze tussen een korte en lange rentevaste periode. De afweging hiertussen heeft te maken met het risico dat u wilt en kunt lopen. Bij een korte rentevaste periode betaalt u in eerste instantie minder, maar u loopt het risico dat u bij rentestijging veel gaat betalen. Dit dient u wel op te kunnen vangen. Bij een lange rentevaste periode betaalt u wellicht in eerste instantie meer, maar u weet wel precies wat u de komende jaren gaat betalen.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning. Hiermee staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van uw hypotheek(bedrag) aan de geldverstrekker.

Wat betekent dit precies voor u?
Als u een hypotheek afsluit maakt u samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van uw hypotheeklasten. Er kunnen zich echter situaties in uw leven voordoen waardoor het aflossen van de hypotheek niet meer mogelijk is. Het kan zijn dat u in zo’n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u nog moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker.

Wanneer u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als uw inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of als een van beide inkomens wegvalt door bijvoorbeeld (echt)scheiding, kan het Waarborgfonds u dit bedrag kwijtschelden en hoeft u dit bedrag dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat u heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als u betalingsachterstanden heeft, u contact opneemt met de bank om te bekijken hoe u deze achterstand kunt inlopen.

Voordeel is dat de geldverstrekker vaak bereid is u een lagere rente in rekening te brengen, indien u kiest voor de Nationale Hypotheek Garantie. Echter zijn er ook kosten verbonden aan het kiezen voor deze garantie.

Bestevaer Assurantiën kan de voor- en nadelen voor u volledig in kaart brengen zodat u precies weet waar u aan toe bent.