Opstal

Uw opstalverzekering verzekert uw woonhuis tegen de belangrijkste schadeoorzaken. Het gaat hierbij om uw muren, kozijnen, dak, et cetera. Dit is een verzekering van grote waarde voor eenieder met een eigen woning. Schadeoorzaken kunnen zijn: storm, water, verzakking, bliksem, et cetera.

Afhankelijk van de dekking zijn schadeoorzaken al dan niet verzekerd. Ook hier geldt dus dat een goede keuze zeer belangrijk is.

Glas
We noemen nog even de glasverzekering apart. Deze mag eigenlijk niet ontbreken als u goed verzekerd wilt zijn. Bij ruitbreuk bent u verzekerd, maar tevens worden de kosten van noodreparatie vergoed.